MOC Channel

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด การบรรยายพิเศษ เรื่อง อีอีซีกับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้ายุคใหม่ เวลา 10.30-12.00 น. สามารถรับชมได้ที่ Channal Live2